BOTTIN RECORDS
**************


Owner  : Bottin
Distr. : UK - Piccadilly
Style  : disco beats / disco house /


TIN   01   BOTTIN         LUST              12"   06.2012
        (Note : 12" , orange-marbled vinyl)
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
TIN   05   ELITECHNIQUE/PHILIPPOS N : LOVE TRIANGLE        12"   01.2014

    A.   Elitechnique      Love Triangle (Bottin Mix)
    B.   Philippos        Stealth (Bottin Mix)
=======================================================================================
    Home